Dummies Book Store

Search
فلسفه‌ی سیاسی
مارتین کوهن
برگردان: مهدی شفقتی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۹-۶
۱۰۸ صفحه، قطع رقعی، جلد شومیز
بهار ۱۴۰۳، چاپ سوم، نشر آوند دانش
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریالافزودن به سبد
با اندیشه‌ی سیاسی بشر از عصر باستان تا امروز آشنا گردید

کتابی که پیش رو دارید این امکان را به شما خواهد داد که با تکوین تاریخی اندیشه‌ی سیاسی در تمدن‌های غربی مأنوس شوید، از«ایسم»های عمده‌ی سیاسی که هر روز در رسانه‌ها می‌شنوید یا می‌خوانید سردرآورید و نظریه‌پردازان بزرگ سیاسی را به اختصار بشناسید
 
  • واکاوی فلسفه‌ی سیاسی- با تعریف کلاسیک فلسفه‌ی سیاسی آشنا می‌شویم و سپس نام‌های بزرگی را که در تاریخ فلسفه‌ی غرب ماندگار گشته‌اند، مرور می‌کنیم.
  • فلسفه‌ی سیاسی در مشرق زمین- میراث هند و چین و جهان اسلام را در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی بررسی خواهیم کرد تا تصویر کاملی از میراث و محتوای فلسفه‌ی سیاسی کل جهان به دست آمده باشد.
  • در جستجوی آزادی- تعاریف مختلفی را که از مفهوم آزادی مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد و آرای مهم‌ترین متفکران حوزه‌ی آزادی را در امتداد مسیر می‌آزماییم.