For Dummies Store

Search
بافتن شال
پام آلن
برگردان: آرزو بناب
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۵۷-۳
۸۸ صفحه
پاییز ۱۳۹۴ - چاپ اول
۵۰,۰۰۰ ریالافزودن به سبد
روشی ساده و مفرح برای آغاز یک سرگرمی جدید!

این کتاب، مبانی بافتنی را در قالب بافت شال گردن به زبانی ساده به شما آموزش می‌دهد؛ از سر انداختن گرفته تا بافت زیر و رو و کور کردن. کتاب حاضر کمک می‌کند تا لذت بافتن و خلق پوشاک دست‌بافت برای خانواده و دوستان را تجربه کنید.
  • انتـخـاب کـامـوا ـ بـا دو ویژگی اصلی کاموا - الیاف و وزن - که ترکیب‌شان کامواهای متفاوتی را به وجود آورده است، آشنا شوید.
  • خواندن طرح‌های بافتنی ـ یـاد بگیرید کـه گره‌ها را با چه ترتیبى بزنید، چند ردیف ببافید و چطور تکه‌هاى بافتنى را به هم وصل کنید.
  • رفـع اشتباهـات ـ با اسـتفاده از میـل قلاب‌بافی و کـمی مـهارت، دانه‌ها‌ی افتاده در چند ردیف پایین‌تر را به سادگی نجات دهید.